THCS ĐỒNG TIẾN ỨNG HÒA TP HÀ NỘI

Lượt truy cập: 927530
Số người online: 58
Địa chỉ cổng liên lạc các trường trong huyện Ứng Hòa

 

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

TH Kim Đường

 

TH Viên An

 

TH Hồng Quang

 

TH Vạn Thái

 

TH Hòa Xá

 

TH Trường Thịnh

 

TH Hoa Sơn

 

TH Trung Tú

 

TH Hòa Phú

 

TH Trầm Lộng

 

TH Hòa Nam

 

TH Thị Trấn

 

TH Hòa Lâm

 

TH Tảo Dương Văn

 

TH Đồng Tiến

 

TH Tân Phương

 

TH Đồng Tân

 

TH Sơn Công

 

TH Đông Lỗ

 

TH Quảng Phú Cầu

 

TH Đội Bình

 

TH Phương Tú

 

TH Đại Hùng

 

TH Phù Lưu

 

TH Đại Cường

 

TH Minh Đức

 

TH Cao Thành

 

TH Lưu Hoàng

 

TH Viên Nội

 

TH Liên Bạt

 

 

 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

THCS Viên Nội

 

THCS Liên Bạt

 

THCS Viên An

 

THCS Kim Đường

 

THCS Vạn Thái

 

THCS Hồng Quang

 

THCS Trường Thịnh

 

THCS Hòa Xá

 

THCS Trung Tú

 

THCS Hoa Sơn

 

THCS Trầm Lộng

 

THCS Hòa Phú

 

THCS Thị Trấn

 

THCS Hòa Nam

 

THCS Tảo Dương Văn

 

THCS Hòa Lâm

 

THCS Sơn Công

 

THCS Đồng Tiến

 

THCS Quảng Phú Cầu

 

THCS Đồng Tân

 

THCS Phương Tú 

 

THCS Đông Lỗ

 

THCS Phù Lưu

 

THCS Đội Bình

 

THCS Nguyễn Thượng Hiền

 

THCS Đại Hùng

 

THCS Minh Đức

 

THCS Đại Cường

 

THCS Lưu hoàng

 

THCS Cao Thành

 Chỉ cần bấm vào địa chỉ bạn sẽ đến được  cổng thông tin của các trường trong huyện
Các tin liên quan

THCS ĐỒNG TIẾN ỨNG HÒA TP HÀ NỘI